Skolbanken Logo
Skolbanken

Flotten 2017/2018

Gamla Förskolan Båten, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Under barnens sista år på förskolan ska de få känna att de är äldst på förskolan samtidigt som en nyfikenhet in i skolvärlden väcks! Genom lek och experiment med naturvetenskap under hösten och "Hitta Vilse" under våren kommer barnen få nosa på hur det är i förskoleklassen.

Metod

Under hösten kommer vi att arbeta med ett material från UR som heter "Tiggy Testar". Vi kommer att titta på ett avsnitt per träff och sedan göra det experiment som de gör under programmet. Efter det får barnen rita något från avsnittet i ett häfte som alla barnen får. Tiggy är nyfiken på hur saker fungerar. Varför flyter isbitar? Hur bildas en regnbåge? Och varför bubblar läsken? Tillsammans med Beppe utför hon häpnadsväckande experiment. Tiggy testar olika fenomen och upptäcker olika saker efter varje experiment! Ämnen som vi kommer att gå igenom är bland annat matematik, geometri, måttenheter, volym, vikt, fysik, fysikaliska fenomen, krafter och rörelser, kemi, naturvetenskap och mekanik.

Vi kommer tillsammans med barnen prova på enklare programmering med hjälp av våra små robotar på förskolan! Barnen kommer lära sig att ge koder till roboten så att den ska förflytta sig som barnen vill, detta är ett första steg i programmering!

Under våren kommer vi att fråga barnen vad de skulle vilja göra sista året på förskolan och planera efter deras önskemål. De kommer att få gå en liten kurs i sjövett med "Rummel och Rabalder" och en kurs i brandkunskap med ”Flammy” inklusive ett studiebesök på brandstationen. Under ett par gånger kommer vi att gå till ishallen i Vaxholm för att åka skridskor. Barnen kommer att få lära sig och prova på lättare programmering med våra små robotar vi har på förskolan. Efter påsk kommer vi att förlänga Flottetiden så vi hinner både vara inne och ha teori och vara ute för praktiska övningar. Vi kommer lära oss allt om "Allemansrätten" och vi kommer köra en kurs från Civilförsvaret som heter "Hitta Vilse" och bygger på att lära barnen både teoretiskt och praktiskt hur man gör om man går vilse i skogen. Barnen får ett arbetshäfte och vi kommer att göra praktiska övningar i skogen. Avslutningsvis får de ett diplom och en visselpipa!

Förutom allt detta kommer de att träffas fyra dagar i veckan för att lyssna till en kapitelsaga och en gång i veckan kommer de ha rörelse ute eller inne.

Mål

 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling!
 • De ska öva på attförstå lättare instruktioner och de ska öva på att koncentrera sig kortare stunder!
 • Ställa hypoteser och utföra enklare naturvetenskapliga och kemiska experiment.
 • De ska få grundläggande kunskaper i sjövett.
 • De ska få grundläggande kunskaper på hur de ska göra om det börjar brinna och lära känna ”Flammy”.
 • Få grundläggande kunskaper och öva skridskoåkning.
 • De ska få grundläggande kunskaper i programmering.
 • De ska ha utvecklat sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed känna att de kan påverka sin tid på förskolan!
 • De ska få grundläggande kunskaper om "Allemansrätten"!
 • De ska veta vad de ska göra om de kommer vilse i skogen.
 

Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback