Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Church Challenge

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 29 maj 2018


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Church Challenge
Presentation
Prov
Uppgifter
Personer i kyrkan 16E
Personer i kyrkan 16D
Personer i kyrkan 16B