Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Lampa åk 4

Djurgårdsskolan 7-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vem behöver inte en lampa?

Kursplanens syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

*Kunna konstruera en sammansättning av en lampa med hjälp av en arbetsritning .
*Med handledning kunna ta fram lämpligt material till föremålen.
*Kunna förstå begreppen längd, bredd och tjocklek.
*Kunna mäta i centimeter.

 

*Kunna montera en elkoppling på ett säkert sätt.
*Använda rätt längd på skruv samt rätt storlek på skruvmejsel/bits och borr.
*Kunna namnen på de verktyg du använt under arbetet.
*Kunna hantera verktygen och maskinerna du använder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
*Med ord och bild berätta/redovisa ditt arbete samt ge ett omdöme om din arbetsinsats.

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.
Idéutveckling.
Praktiskt arbete.
Utvärdering av arbetet.

Vi kommer att arbeta med

Hur man använder en ritning eller planering.
Hur man använder mätverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Namn och funktion på de verktyg och material vi använder.
Ytbehandling.

Montera en elkoppling och testa den.

Sågning och borrning i akrylplast.
Olika former av skruv och hur man gör när man skruvar ihop olika material.
Utvärdering och dokumentation av arbetet.

Kommer att bedöma/dokumentation

Genom iaktagelser av eleven under arbetet, dokumentation och elevens utvärdering/redovisning samt bilder.
Din förmåga att utveckla och planera ideer.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner, både sådana som ges i grupp samt de som ges enskilt.
Din förmåga att använda mätverktyg.
Din förmåga att välja,hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.
Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för slöjd på Möllegårdens skola åk3-6
Uppgifter
redovisa lampa
redovisning