Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Beskrivande texter

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Du utvecklar din förmåga att återberätta beskrivande texter både muntligt och skriftligt.

Syfte

Eleven läser och förstår beskrivande texter. Eleven formulerar sig i tal och skrift och förmedlar ord och begrepp så att andra förstår. Eleven använder sitt skrivtekniska kunnande för att producera begripliga texter.

Förmåga i fokus:

 • läser och förstår beskrivande texter,
 • formulera sig i tal och skrift,
 • uttrycka sig skriftligt på ett korrekt sätt.

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Konkretisering av målen:

Läsa och skriva

 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

 

Bedömning:

 • Eleven använder faktaord och begrepp på ett begripligt sätt som redovisas skriftligt och muntligt. Eleven strukturer upp sin text.

Genomförande

 • läsa och lyssna på faktatexter,
 • delta vid gemensamma genomgångar,
 • textbearbetning enskilt och tillsammans med andra,
 • producera faktatexter både muntligt och skriftligt.

Läroplanskopplingar

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Beskrivade texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter