Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion åk 6

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Innehåll

Under perioden arbetar vi med:

Religioner och andra livsåskådningar
* Världsreligionerna, fornskandinavisk och äldre samisk tro

Religion och samhälle:

  • Religionernas historia, högtider, traditioner, heliga rum, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar.
  • Göra jämförelser och  se skillnader/likheter mellan religionerna.
  • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp.

Kopplingar till läroplanens syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

* analysera och diskutera religioner och andra sätt att tro.
* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. 

 

Undervisning / Arbetssätt

Under detta område kommer vi att använda oss av;


- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionerna
- gemensamma genomgångar.
- inhämta fakta från böcker och film.
- diskussioner om spår av religionerna i dagens samhälle.


Bedömning / Dokumentation

Vi bedömer din förmåga att:

  • göra jämförelser.
  • att visa faktakunskaper om världsreligionerna.
  • använda vanligt förekommande ord och begrepp.
  • visa på hur religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner.

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Matriser i planeringen
Religionskunskap årskurs 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback