Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

En produkts livscykel

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 28 september 2017

Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Du ska följa produkten från råvara till färdig produkt och till återvinning. Ni arbetar enskilt. Arbetet går till som så att du själv söker svar på frågorna nedan sedan kommer du få redovisa ditt arbete.

Centralt innehåll (Lgr 11) som du kommer beröra är; 

• Bearbetning av råvara till färdigprodukt och hantering av avfall

• Betydelsen av egenskaper, tex hårdhet och elasticitet, drag-­ och tryckhållfasthet vid val av material

• Teknikutvecklingsarbetet dvs hur behoven tillgodoses med en viss konstruktion

• Återvinning och återanvändning av material

 

Arbetsmetoder

Du får använda dator eller mobil som faktakälla och för bildmaterial. Leta gärna info i teknik och no-böckerna också, kemiboken har kapitel om metaller och andra material som plast, papper, gummi, glass mm.

  

Redovisning

Arbetet redovisas muntligt och tillsammans med en plansch eller power-point som du själv skapat.

Redovisningen ska visa hela produktens livscykel från bearbetning av råvara till produkt och återvinning. Redovisningen sker i grupper om 4.

 

Frågeställningar/utgångspunkter

Produkten kan vara t ex en mjölkförpackning, en ketchupflaska, en pantburk eller en sammansatt produkt (max 2 material) – T ex en fleecetröja eller en glasburk med lock. Du behöver alltså välja en produkt och veta vilket/vilka material den är tillverkad av.

Svara så utförligt du kan på frågorna nedan! Svara på frågorna på det här papperet, eller på ett separat papper. När du är klar med frågorna så börjar du arbeta med din planch!


Produkt:

 

Om produktens tillverkning

 1. Vilka material är produkten gjord av?
 2. Hur framställs och bearbetas råvarorna? Miljöpåverkan? 3. Vilka fördelar har dessa material?  

 3. Vilka nackdelar har materialet?
   
 4. Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper; värmtålighet, hållfasthet, lukttätt) till just denna produkt
 5. Hur tillverkas produkten?
   
 6. Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?

Om utvecklingen och användandet

 1. Hur har produkten utvecklats genom historien?
 2. Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?
 3. Vilka och vems behov tillfredsställer den här produkten?
 4. Finns alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre eller ett sämre sätt?
 5. Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt? 
 6. Hur ser framtiden ut för denna produkt? Utvecklingsmöjligheter?

 

Om återvinningen

   14. Vad gör man med produkten då den slängs? 

 1. Finns ett återvinningssystem för materialet? Används det tillräckligt mycket? 
 2. Hur gör man då man återvinner materialet?

 

                                                   

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter