Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Luft och dess egenskaper

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

I detta arbetsområde ska du få experimentera, upptäcka, reflektera och analysera om luft och dess egenskaper.

Vad ska jag lära mig?

 Jag ska lära mig                 

 • att luft är något och tar utrymme.
 • att luft kan ta slut.
 • att luft påverkas om det är kallt eller varmt.
 • att luft är syre och kväve.
 • att luft kan ge motstånd och kan bromsa saker.
 • att kunna ställa en hypotes, genomföra en undersökning, beskriva resultatet och förklara det.
 • att kunna dokumentera mina undersökningar med ord och bild.
 • att luft kan påverkas av oss människor och hur det påverkar människan.

                 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att

 • göra undersökningar med kamrater.
 • beskriva och resonera kring resultaten.
 • läsa faktatexter.
 • se på film.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Jag ska visa genom att

 • beskriva egenskaper hos luft och hur de kan observeras. 
 • vad luft består av.
 • hur förorenad luft påverkar oss.
 • ställa en hypotes, genomföra en undersökning och beskriva resultatet.
 • göra dokumentatioer av undersökningar med ord och bild.
 • göra frågor till kamraterna som ska programmera en Bee-bot för att visa kunskapen.
 •  

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Luft och dess egenskaper
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback