Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott och hälsa i åk 1

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Under årskurs 1 kommer vi att arbeta med våra motoriska grundformer, enkla lekar och danser. Vi åker till Maserhallen och tränar vattenvana samt leker i vår närmiljö. Vi kommer också att samtala om vad kroppen behöver för att må bra...

Förmågor och mål

Vi kommer att öva din förmåga:

att delta i lekar, spel och idrotter.

träna grovmotoriska former ( hoppa, springa, krypa, åla m.m.)

anpassa dina rörelser till musik efter takt och rytm.

simma och träna din vattenvana.

att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö.

orientera i närmiljön ( inne i hallen )

att använda ord och begrepp

Undervisningen

Du kommer att träna de motoriska grundformerna på ett varierat och lekfyllt sätt genom lekar, spel och redskapsbanor.

Du kommer att leka enkla lekar och lära dig följa lekens regler och träna på att samarbeta med klasskompisar.
Du kommer träna på att röra dig till musik med danslekar, enkla danser och Röris,

Du kommer att åka till Maserhallen och träna vattenvana och att simma.

Du kommer att prova olika aktiviteter utomhus under vinterperioden tex skridskor, skidor och pulka.

Du kommer att träna rumsuppfattning och följa enkla kartor och skisser inne i idrottshallen.

Du kommer att få öva på att uttrycka hur du känner/upplever aktiviteter och vad som är bra för din hälsa.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

din förmåga att använda de motoriska grundformerna.

din förmåga att delta i lekar och spel och följa dess regler.

din förmåga att röra dig till musik.

din rumsuppfattning och din förmåga att orientera dig i känd miljö.

din vattenvana och förmåga att simma

dina kunskaper om vad kroppen behöver för att må bra.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Matriser i planeringen
Matris i Idrott och hälsa åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback