Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemikalier i hemmet och samhället

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Vad betyder märkningen på kemikalier du har hemma? Hur vet man hur man ska handha kemikalierna? Hur kan kemikalierna påverka hälsan och miljön?

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta för att bli medvetna om hur kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö.

Vad ska vi lära oss?

 • vanliga kemikalier i hemmet och samhället
 • kemikaliers märkning
 • hur kemikalier bör behandlas
 • hur kemikalier påverkar hälsan och miljön

Hur ska vi lära oss?

 • söka information
 • läsa faktatexter
 • se film
 • diskutera
 • undersöka

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • söka information och använda olika källor
 • resonera om källorna var användbara
 • använda informationen i diskussioner 
 • resonera om kemikalier, kemiska samband och hållbar utveckling

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Matris Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback