Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska i sexan

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

I sexan fortsätter du att utveckla din förmåga att förstå och kommunicera på engelska.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att förstå och att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt.

Du ska utveckla dina kunskaper om länder och sammanhang där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är:
Din förmåga att förstå talad och skriven engelska.
Din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Dina kunskaper om länder och miljöer där engelska används.

Du visar vad du kan genom att vara aktiv i de övningar och uppgifter du gör på lektionerna.Undervisning och arbetsformer

Du arbetar med texter i Good Stuff (digitalt). Du läser, lyssnar, översätter, dramatiserar och samtalar om innehållet i texterna. 
Du läser olika typer av texter, både i böcker och digitalt, där du får möjlighet att utmana dig själv med allt högre svårighetsgrad. 

Du ser filmer och lyssnar på talad engelska i olika sammanhang och med olika svårighetsgrad.

Du lär in nya ord på olika sätt för att öka ditt ordförråd.

Du tränar på att tala och samtala. Det är viktigt att våga prova! 

Du tränar på att skriva olika typer av texter och att kommunicera skriftligt.

Du lär på olika sätt känna platser och miljöer där engelska talas.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback