Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap - Demokrati

Hällingsjöskolan F-5, Härryda · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Vem bestämmer? Hur går det till att fatta demokratiska beslut? Hur kan vi påverka beslut?

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss om detta för att förstå vad ett demokratiskt arbetssätt är och förstå värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Vad ska vi lära oss?

 • hur demokratiska beslut fattas
 • vad demokrati är
 • beslutsfattandet i klass- och elevråd.
 • val i Sverige
 • partier
 • politiska skiljelinjer
 • riksdag
 • regering 

Hur ska vi lära oss?

 • söka information
 • läsa faktatexter
 • se film
 • diskutera

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • kunskaper om vad demokrati är
 • resonera om demokratiska värden och principer i elevnära sammanhang

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap - Demokrati
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter