Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Kust och hav

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 16 augusti 2017

Efter en storm är det spännande att gå på stranden och leta fynd. Man vet aldrig vad havets vågor har fört med sig upp på land. Kanske en sko, en snäcka, en slipad sten, en trasig plastdunk från en båt eller en flaskpost. När man har hittat ett strandfynd kan man fundera på var det kommer ifrån. Hur långt har det färdats i havet? Vad har det varit med om innan det spolades upp på stranden? Havet är spännande, vi ser inte allt som händer där under ytan. Det är mycket som vi fortfarande inte vet om havet. För oss är havet en skattkista full med nya saker att upptäcka och lära oss mer om. Under ytan sprudlar det av liv och rörelse.

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.

* förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

* veta vad som gör Östersjön speciellt som hav

* berätta några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

* ge exempel på hur människan påverkar haven.

* kunna namnge några arter i och kring hav och kust

* kunna förklara begreppen näringskedja och näringsväv

Så arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Puls Biologi Naturen

* titta på filmer

* leta fakta på nätet

* åka ut på fältstudie vid Näset

Så visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet
och
* genom att lösa uppgifter jag får av pedagogerna
och
* genom att hitta egna fynd under fältstudien som undersöks och dokumenteras.

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback