Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska år 4 SKRIVA

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Du kommer att få skriva olika sorters texter, och lära dig vilken struktur/utseende olika texttyper har.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få träna din förmåga att:

 • skriva olika sorters texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
 • söka, välja ut och sammanställa information som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
 • ta/ge respons och omarbeta texter.

Bedömning - vad och hur

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna skriva olika sorters texter
 • kunna följa grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • kunna skriva berättande texter med handling och gestaltande beskrivningar
 • kunna hitta, välja ut och skriva en faktatext med ämnesspecifika ord och egna formuleringar
 • kunna ge/ta respons och omarbeta texter 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • skriva olika sorters texter
 • arbeta med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet 
 • bearbeta texter
 • se på film
 • ha samarbete med en författare och skriva en bok

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback