Skolbanken Logo
Skolbanken

Vindpusten 2017/2018

Hertings gårds förskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Vi vill bevara det intresse som finns och väcka än mer nyfikenhet för bokstävernas roll i språket. Att skrivna bokstäver betyder något för den som läser och hur något jag säger kan förmedlas i skrift. Vi tror på att ett tidigt intresse för att ta del av skrift på olika sätt gynnar läs- och skrivinlärningen men också känslan av att jag kan och jag vill lära mej.

Uppstart projektplanering

 

Vi vill gärna fortsätta att arbeta med tankekartor. Vi vill arbeta för att barnen ska vara delaktiga och pedagogerna blir medupptäckare. Vi vill fortsätta att ha en bra och öppen kommunikation med föräldrarna vid lämning, hämtning och via bloggen. Vi vill arbeta med hur vi är tillsammans med varandra och ett verktyg vi vill prova är forumteater. 

Vi försöker lyssna in barnens intressen i lekar m.m framöver för att upptäcka och vidareutveckla det i ett projekt. 

Formulering av syfte

 

Vi vill bevara det intresse som finns och väcka än mer nyfikenhet för bokstävernas roll i språket. Vi vill att barnen ska se att skrivna bokstäver betyder något för den som läser och hur något jag säger kan förmedlas i skrift. Vi tror på att ett tidigt intresse för att ta del av skrift på olika sätt gynnar läs- och skrivinlärningen men också känslan av att jag kan och jag vill lära mej.

Föräldrarnas delaktighet

 

Blogginlägg över projektet lite då och då

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi vill ha en inbjudande verkstad med alster och annat pyssel på väggar m.m.som kan inspirera barnen. 

Vi vill även ha en liten hörna inne i vindpustens mittpunkt där barnen kan rita och skriva med pennor. Där vill vi erbjuda även andra typer av papper än vanliga ritpapper, ex randiga och rutiga. 

Vi har bestämt att ha en dokumentationsvägg där barnen själva och tillsammans kan reflektera kring vad vi hittat på. 

Vi vill skapa en lärmiljö med symboler, bokstäver och bilder som inbjuder till samtal runt om i våra lokaler

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi tänker oss att samla barnen en liten stund innan maten för att komma ner i varv. Vi reflekterar över förmiddagen, om det hänt något vi behöver ta upp tillsammans eller vad vi gjort med projektet på senare tid. Vi har även tänkt att ha färdiga pedagogiska samlingslådor i våra hyllor som vi kan ta till när det passar och behövs. 

 

Tisdag och torsdag har vi smågrupper då vi på olika sätt arbetar med projektet utifrån den lilla gruppens förkunskaper. Utöver dessa mer planerade stunder läser vi då och då böcker med barn enskilt eller i grupp. Vi planerar miljön för att locka till diskussion och eftertanke hos barnen och vi finns då närvarande för barnet att bolla sina tankar med. Det kan t.ex vara vid maten när barnen tittar på bokstäverna runt om i våra lokaler eller när vi sitter på röda mattan och har våra namnlappar framme.   

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi upptäckte tidigt att barnen intresserade sig för bokstäver, framför allt den första i sitt, sina föräldrars eller sina kompisars namn. De ville gärna använda namnlapparna vi hade vid samlingarna även andra stunder för att leka med, skriva av eller jämföra med varandra. Vi pedagoger tänkte först på ett projekt med ljud och kopplade detta till barnens intresse för vad bokstäverna har för ljud men märkte att det snarare var bokstäverna som symboler barnen intresserade sig för. Hur de ser ut, vad de har för form och hur de sätts ihop. Hur de låter var mer något vi själva kände skulle vara bra för barnen att träna på men i ett projekt med bokstäver kan ju även bokstavsljuden vävas in.

Formulera mål

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Det innebär för oss: Vi vill erbjuda barnen olika material som tillvaratar barnens nyfikenhet och uppmuntra barnen att inspirera fler till deras upptäckter och nyfikenhet. 

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Det innebär för oss: Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för hur vi är emot varandra och bemöta varandra på ett trevligt sätt. 

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Det innebär för oss: Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för att vi kan tänka på olika sätt och kunna beskriva hur man tänker. 

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Det innebär för oss: Vi vill att barnen ska få erfarenhet av olika symboler och bokstäver och hur man kan använda dem i sin lek och vardag. 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback