Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Franska år 02 Ht17/Vt 18

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 augusti 2017

Bonjour!

Syften

Kunskapskrav

Efter denna termins planering ska eleven kunna:
Översätta från franska till svenska. Kunna skriftligt från svenska till målspråket.
Grammatiken som tas upp i samband med lektionerna och ska behärskas av eleven.
Besvara hörförståelsefrågor från utskrivet material som kommer att ske under lektionstid.

Muntliga redovisningar.

Kunskapskraven för år 9 används för att bedöma elevens arbete.

Individuell anpassning beroende på elevens mål i ämnet görs under lektionspassen. 

Bedömning

Under läsåret ska eleven ha 5 olika arbetsmomenten. Efter varje moment ska eleven testas och bedömas. arbetsmomenten publiceras successivt. 

Bedömning sker kontinuerligt under terminens gång. Eleverna är väl medvetna om när dessa datum är och de aviseras på Classroom 

Förmågan att bidra till kommunikation är viktig vid varje lektionstillfälle. Eleven behöver delta i och bidra till samtal kring lektionsinnehållet.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömning språkval ht 17 & vt 18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter