Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Människokroppen - 9A

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Uppgiften består av att fördjupa sig om andningen, matspjälkningen och blod och blodomloppet. Genomgångar och filmer om samtliga avsnitt och du väljer ett som du skriver om.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbete skall du fördjupa dig om människokroppen, matspjälkning, andning eller blod och blodomlopp. Du får även utveckla din förmåga att söka information och skriva skriftligt arbete. Dessutom kommer du utveckla din förmåga planera, genomföra och utvärdera en undersökning.

Undervisning och arbetsformer

Bedömning - vad och hur

Ditt skriftliga arbete, din förmåga att genomföra laborationer och din laborationsdokumentation kommer att bedömas enligt nedan. Arbetet lämnas in senast 21/9.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter