Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Forna civilisationer år 7

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Under det här arbetsområdet skall du få lära dig om hur några högkulturer växte fram, vad som var speciellt med antiken och hur det var att leva under den tiden. Hur har dessa epoker påverkat vårt sätt att leva? Vilka spår från antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid?

Provet bygger på följande material:

De uppgifter vi arbetat med i classroom; högkulturer, flodkulturer samt arvet efter antikens Grekland och Romarriket. (Den sista uppgiften arbetar vi med v. 47.)

 

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback