Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska HT åk 1

Söderskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Eleverna ska under ht lära sig läsa, skriva och arbeta; Digitalt EPA Genre pedagogik ASL

Mål

 • Du ska känna igen alla bokstäverna i alfabetet och kunna ramsa dem.
 • Du ska veta hur bokstäverna låter och hur man skriver dem.
 • Du ska kunna lyssna ut ljuden i ord och skriva ner dem .
 • Du ska kunna läsa en enkel text genom att lära små ord utantill och ljuda ihop längre ord.
 • Du ska kunna berätta om vad du läst.
 • Du ska kunna samtala i en liten grupp.
 • Du ska kunna skriva en enkel text till en bild så någon annan förstår vad du vill berätta.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med tala, läsa, skriva på följande sätt;

 • Arbeta med ny bokstav varje vecka.
 • Träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • Träna ljudning i I-pads.
 • Läsa enkla böcker. Träna på läsläxor hemma.
 • Berätta för varandra vad böckerna handlar om.
 • Träna att skriva ord på whiteboards, i-pads och papper
 • Lyssna på högläsning och samtala om berättelserna i vårt tema.
 • Se på Tv-program som handlar om bokstäver.

 

Bedömning

Vi kommer att  bedömma :

 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva
 • din förmåga att tala

Vi använder matrisen från "Nya språket lyfter"

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter