Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Livets lotteri

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2017

Livets Lotteri vill skapa medvetenhet kring olika risker som barn kan utsättas för i olika delar av världen. Rädda Barnen arbetar med barns rättigheter och för att minska de risker som finns.

Mål: 

  • Kunna läsa och diskutera skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Kunna summera en text.
  • Att kunna skriva en text så välformulerad och korrekt som möjligt där tydliga åsikter, reflektioner och tankar kring identitet, livsvillkor och livschanser framgår.
  • Kunna delta i diskussioner och då framföra sina åsikter och argumentera för dessa så att  diskussionen förs framåt

 

 

Uppgifter:

  • Läsa skönlitterär bok på temat och skriftliga uppgifter till denna.
  • Skrivuppgift ”Livets Lotteri”
  • Gruppredovisning av böckerna, samt diskussionsfrågor. 

 

 

Bedömning:

- Hur väl du kan läsa och förstå en bok och dess budskap.

- Hur väl du kan framföra dina åsikter och argumentera för dessa.

- Hur väl du under diskussioner för samtalen framåt.

- Hur väl du kan koppla det du läser och skriver till egna erfarenheter och saker som är viktiga för människors liv

- Hur väl du kan formulera dig i skrift så att handling och dina egna åsikter framkommer samt använda korrekta skrivregler och textbindning.

- Hur väl du kan summera en text och få med det centrala.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Livets Lotteri - Uppgiftshäfte

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback