Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden genom Vasaloppet

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Du kommer få studera 1500-talets historia genom att delta i ett fiktivt Vasalopp. Du får nio uppgifter på din färd mellan Sälen och Mora. Spänn på dig skidorna och gör dig startklar!

Arbetet

Vi åker Vasaloppet! Du ska ta dig från Sälen till Mora genom att göra uppgifter på varje delsträcka och lära dig om Sveriges historia på 1500-talet.

Du får en uppgift vid varje kontroll som du ska utföra. Det kan t.ex. vara att du ska:

- söka efter fakta som du skriver ner

- rita en bild

- jämföra olika tidsperioder


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen
Vasaloppet bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback