Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

3

Växter och djur i närmiljön samt näringskedjor.Pilskolan

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 augusti 2017

Du skall kunna namnge igen och namnge några vanligt förekommande djur i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö. Känna till hur en näringskedja fungerar och ge exempel på ett par näringskedjor.

Syftet för arbetsområde

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Bärande begrepp

 • Näringskedja
 • växtätare
 • rovdjur/köttätare
 • toppkonsument
 • producent
 • bär
 • frukt
 • stjälk
 • ståndare/pistill
 • blad
 • blomma

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 

Du skall känna igen och namnge några vanligt förekommande djur i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö. Känna till hur en näringskedja fungerar och ge exempel på ett par näringskedjor

 

Undervisning och bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektioner och genom samtal och diskussioner.

Vi bedömer : dina observationer, hur du namnger några djur och beskriver dem och hur du kan ge exempel på dessa i enkla näringskedjor. Dessutom bedömer vi din förmåga att sortera ut relevant fakta samt att skriva dessa med egna ord.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback