Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Att förstå innehållet i en tidning

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 8 december 2017

Vilka texter lockar dig till läsning i en tidning? Vad skiljer en artikel från en notis? Hur är det att jobba på en tidning? Vad är en bra rubrik? Vågar du stå för vad du tycker och dela med dig av dina åsikter i olika ämnen? Du kommer nu att få arbeta med artiklar, notiser, insändare, annonser.

Vad ska jag arbeta med?

 • olika typer av texter som finns i en tidning
 • samtal och muntliga redovisningar
 • respons

Hur ska jag arbeta?

 • lyssna och delta i genomgångar
 • se på olika filmer på www.ur.se
 • använda filmer med quiz på studi.se
 • läsa olika typer av texter i tidningar och läromedel 
 • arbeta med läsförståelse
 • skriva olika texter för tidning
 • arbeta med rubriker och stödfrågor
 • föra samtal och ha muntliga redovisningar
 • ge och ta emot respons

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • beskriva vad som är typiskt för en artikel, notis, annons.
 • svara på frågor och samtala om texterna jag läser
 • skriva en artikel med tydligt innehåll och struktur
 • återberätta en nyhet muntligt för klassen med hjälp av stödord
 • ge respons på en kamrats artikel, notis och annons utifrån en bestämd mall
 • ta emot respons och använda denna till att förbättra min artikel, notis och annons

 

Detta visar jag genom att:

 • läraren lyssnar på mig under samtal och muntliga redovisningar
 • läraren rättar mina svar när jag arbetar med läsförståelse
 • skriver olika texter som min lärare läser
 • läraren lyssnar på mig när jag ger respons på en kompis artikel
 • läraren tittar hur jag väljer att använda responsen till att förbättra min artikel

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Tidningsartikel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback