Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild, Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Skor - vad ska vi ha dessa till?

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

Vad för sorts skor finns det? Varför finns det olika? Varför har olika yrkesgrupper inte samma sorts skor? Hur har skorna förändrats över tid? Hur ska jag sköta mina skor?

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska läsa och diskutera innehållet i olika texter tillsammans. Vårt arbete innebär även att skriva och att göra studiebesök i Kumla på skomuséet.

 

Vad ska vi arbeta med för frågeställningar?

 

Vad har skorna haft för betydelse för oss genom tiderna?

Hur har skorna förändrats från medeltiden fram tills idag? Vad kommer det sig att förändring har skett?

Vilken var kvinnornas roll i tillverkningen av skor? Varför just den rollen?

Vilken var männens roll i tillverkningen av skor? Varför just den rollen?

Vilka krav kan vi ha på skor idag?

Varför har olika yrkesgrupper inte samma sorts skor?

Hur görs skor?

Vilka skor väljer du om du får välja helt själv?

Vad heter de olika delarna på våra skor?

Hur ska vi sköta våra skor?

Spelar det någon roll i vilket material som skorna är gjorda?

Hur vill du att din sko ska se ut som du ska tillverka?


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Skor - vad ska vi ha dessa till?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback