Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa åk 2

Hedeskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Du kommer att få prova olika friidrottsgrenar, lekar, danser och aktiviteter både inomhus och utomhus. Du kommer också träna på olika tekniker, att följa regler och träna på att samarbeta med dina kompisar. Vi kommer att prata om hälsa, säkerhet och om att ta hänsyn så att ingen skadar sig vid inomhus och utomhusaktiviteter.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

delta i friidrottsgrenar 

delta i olika lekar, danser och bollspel.

följa regler och samarbeta.

samtala om säkerhet för att inte skada sig.

samtala om hälsa, om vikten av att röra sig, äta rätt och om sömn.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma:

hur du anpassar dina rörelser till aktiviteterna. 

hur du följer regler och samarbetar.

hur du deltar i samtalen om säkerhet och hälsa.

 

Undervisning – Genomförande 

Du kommer att undervisas genom:

friidrottsgrenar som kast med liten boll, löpning, längdhopp. 

lekar inomhus och utomhus. 

genomgångar och samtal om regler, samarbete, säkerhet och hälsa.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Idrott åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback