Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

Ett sunt liv är ett bra liv!

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vikten av ett hälsosamt liv med god kost, motion och sömn är stor då ni nu går från barn till att bli vuxna. Ni får inblick i tobakens påverkan på er kropp likväl som på er ekonomi...

Syfte

 

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa samt genomföra systematiska undersökningar

 

Centralt innehåll

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel (tobak).

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och diskussioner
Filmer/PP om tobak, rökning och snusning
Faktatexter och bearbetning av dessa
Värderingsövningar- Fallbeskrivningar där vi i grupp arbetar med kost,motion alt sömn och lär oss av varandras redovisningar(tankekartor via Popplet)

Planera/genomföra/reflektera kring en undersökning med hjälp av frågeställning som är kopplad till hälsa och tobaksanvändning.

 

 

Bedömning av arbetsområdet

  •  förmåga att delta i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet 
  •  förmåga att söka naturvetenskaplig information i faktatexter
  •  förmåga att använda dig av den informationen du fått under arbetsområdet och likväl tidigare kunskaper om kroppens funktion för att skapa en reflekterande text kring en fallbeskrivning. Skriftligt förhör v.40.
  • Att motivera till ett aktivt ställningstagande mot tobak.
  • Att ha kunskap om tobak - användande och odling och dess följder.
  • Att stärka elevernas självförtroende genom att de själva får ta ställning och argumentera enskilt och i grupp i olika frågor som rör hälsa med fokus på tobak/kost/ motion och sömn. Gruppredovisning av tankar kring ohälsa/hälsa för att lära av varandra.
  • Att planera/genomföra och reflektera kring en undersökning kopplat till hälsa/tobak.

Läroplanskopplingar

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback