Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Geografi, Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

vasatiden

Vågbroskolan, Papperskorgen - slutgallrad · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Gustav Vasa och hans bravader.

Vi ska .....

Se filmer, läsa texter, diskutera. Skriva förklarande text.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Matriser i planeringen
Tema Vasatiden
Gustav Vasa- matris
Uppgifter
Gustav Vasa
Vem var gustav Vasa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback