Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik ht 17

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2017

Vi kommer att jobba med olika områden i Matte Direkt Borgen Vi kommer också att jobba med olika sorters problemlösningsuppgifter.

Planering Matematik åk 5 ht 17

 

v. 34-37 Stora tal (1)

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom detta talområde
 • använda metoderna ”rita en bild” eller ”prova dig fram”.
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet, prova gärna andra talsystem

 v. 38-40 Geometri (2)

 • räkna ut rektangels area
 • använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
 • använda enheterna meter, km och mil
 • förstå och använda skala

 v. 41-43 Decimaltal (3)

 • vad decimaltal och ”en hel” innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

 v. 45-48 Vikt och volym (4)

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika enheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

 v. 49-52 Temperatur och diagram (5)

 • läsa av termometer
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde (medianvärde)
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Vi kommer att varva lektionerna med olika sorters problemlösningar, där de får använda sig av de kunskaper de fått när de jobbat i sin arbetsbok. Samt fått undervisning i de olika områdena.

Eleven kommer att bedömas utifrån hur väl de behärskar de olika områdena. Detta gör vi med både test, prov och under lektionens gång.


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback