Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Crime and punishment

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

We are going to enter the world of crime by reading, listening, watching videos, writing and talking about crime.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning sker kontinuerligt i klassrummet genom;

  • samtal/diskussioner
  • hörförståelser
  • läsförståelser
  • skriftlig produktion

Bedömning sker även genom hemuppgifter.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetsområdet innefattar olika texter samt uppgifter, såsom; hörförståelse, läsförståelse, diskussion och samtal samt skriftlig produktion.

Arbetet sträcker sig över ca 4 veckor.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Talad engelska och texter från olika medier.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback