Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Språklekar i förskoleklass

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

Språklek i förskoleklassen. Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar på olika sätt och vill väcka barnens nyfikenhet för språket och att uttrycka sig.

1. Övergripande mål:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

2. Kursplanemål:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

3. Bedömning:

Vid vårens utvecklingssamtal samtalar vi om dina språkliga förmågor.
Vi pratar om vad du kan just nu.

4. Undervisning:

 • Vi jobbar med:
 •  Rim ( hatt-katt)
 •  Långa/korta ord (tåg-tandborste)
 •  Motsattsord (varm-kall)
 •  Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
 •  Stavelser (må - la, ba - ka)
 •  Identifiera ljud (m-mat, sol-l)
 •  Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
 •  Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
 •  Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
 •  Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
 •  Rita/ lekskriva/skriva
 •  Högläsning/lekläsning/läsning
 •  Sång och musik
 •  Rörelse
 •  Bild
 •  Grupplekar
 •  Pennfattning

'


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
Förskoleklass - Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter