Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

F - 3

Sagotemat Elsa Beskow

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 augusti 2017

Vi kommer under hela läsåret att arbeta med sagotemat "Elsa Beskow".

Arbetssätt: 

Vi kommer att:

 • läsa utvalda delar tillsammans och parvis
 • lyssna på innehållet i böcker skrivna av Elsa Beskow
 • se på film om Elsa Beskow
 • titta på några utvalda filmer av Elsas böcker
 • samtala om böckernas innehåll
 • skapa egna fantasibilder utifrån filmvisningar, samtal och kortare texter
 • arbeta med förståelsen av de begrepp som hör till arbetet, ord såsom verk, saga, bok, blad, sida, författare, illustratör, titel, sagostruktur, uppläsare, filmatisering, sekvens, boksamtal, textutdrag.
 • Göra jämförelser av livet förr och nu

 

Bedömning:

Du ska kunna

 • känna igen några verk av Elsa Beskow
 • återberätta valda delar ur en av sagorna
 • skapa en egen bild utifrån en kortare text
 • känna igen sagostrukturen och öva dig på att använda dig av den i en egen saga
 • aktivt delta i ett bok- och filmsamtal
 • förstå ett antal av begreppen

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter