Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Mitt sommarprat 9c

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

I den här uppgiften ska du hålla ett sommarprat där du ska få berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig.

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. Du kan välja att skriva manuset i löpande text eller i punktform. Du får också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik. 

 

Undervisning

 

Du kommer få:

 • Lyssna på sommarprat tillsammans med dina klasskamrater och reflektera kring innehåll, uppbyggnad och språk. Både hela sommarprat och delar av.
 • Lyssna  på minst ett valfritt sommarprat hemma/ eller i skolan för att få ännu mer inspiration. Välj gärna ett par olika sommarvärdar som du tycker verkar intressanta.

 

 • Arbeta med manusskrivande
 • Kamratrespons
 • Välja musik
 • Träna på inläsning/framförande
 • Spela in i lämplig app - garageband eller annan lämplig app. Om garageband är svårt att använda så finns det instruktioner på youtube. 
 • Lägg upp din inspelning på G-drive
 • Lyssna på din tilldelade kamrats sommarprat och skriva ett skriftligt omdöme.

 

 

Uppgift: Mitt sommarprat:

Nu ska du få möjlighet att vara personlig utifrån nedanstående frågor. Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv. Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om. Tänk på att disponera tiden väl, så att både tal och musik får till rätt utrymme. 

 

 • Vem är jag?
 • Vad har gjort mig till den jag är?
 • Vad har påverkat mig?
 • Vad är viktigt för mig?
 • Vad tänker jag om min framtid?

 

Sommarpratet ska vara 5-10 minuter långt. I ditt sommarprat ska du har med tre olika låtar. Låtarna ska inte vara hela utan tonade in och/eller ut. 

 

Deadline: 1/9

 

Bedömning:

Du kommer bedömas fortlöpande under arbetes gång genom:

 • hur du deltar i samtal om de sommarprat vi lyssnar till,
 • formativt i skrivprocessen av manus
 • omdöme av en kamrats sommarprat din slutproduktion

Den sammanvägda bedömningen sker i nedanstående matris. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Sommarprat: bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter