Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi åk 8 Människokroppen ht-17

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Andas! Varför? Ät! Varför? Vi lär oss om cellen, andning, blod och blodomlopp, matspjälkning, immunförsvar, huden och rörelseorganen.

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Cellens olika delar och dess funktioner.
Förklara hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker.
Hur stora och lilla blodomloppet fungerar samt blodets sammansättning.
Förklara immunförsvaret.
Förklara hur matspjälkningen går till.
Varför det är viktigt att ha en god kosthållning.
Förklara hur huden är uppbyggd.
Hur rörelseorganen fungerar.
Varför det är viktigt att ha en god kondition och en bra hälsa.

Litteratur

Gleerup kap. 10 och 11

Preliminär planering, undervisning och tidsram

v.35               Intro, fotosyntesen, cellen - cellandning                                           

v.36               Mat och matspjälkning

v.37               Mat och matspjälkning

v.38               Luftvägar och lungorna

v.39               Blod och blodomloppet

v.40               Blod och blodomloppet     

v.41               Huden, skelettet och muskler

v.42               Huden, skelettet och muskler

v.43               Repetition

 

Examination

Kunskapskontroll, Laborationsrapport, Skriftligt prov v.43

 

 

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

  • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
  • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
  • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Generell Matris NO 7-9
Bedömningsmatris i biologi med Kunskapskrav för år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback