Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Min bok om Sverige

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2017

Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med Sverige och Sveriges geografi. Arbetet kommer resultera i "Min bok om Sverige" som kommer innehålla allmän fakta om Sverige, Sveriges karta samt våra landskap.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • sammanställa fakta om Sveriges befolkning, samhälle och natur
 • använda kartan för att hitta information om Sverige
 • söka information från olika källor

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap samt varför vårt land ser ut om det gör
 • använda geografiska begrepp som hör till området
 • använda kartboken för att samla information om Sverige och dess geografi
 • visa kunskaper om Sveriges namngeografi
 • skriva faktatexter med fungerande innehåll, struktur och språklig variation
 • söka, välja ut och sammanställa information från olika källor

Hur ska det bedömas?

 • deltagande i gemensamma aktiviteter och diskussioner
 • arbete med "Min bok om Sverige"
 • arbete med att använda kartboken

Undervisning och arbetsformer

 • olika övningar för att träna på att använda kartboken samt för att lära oss om Sveriges namngeografi
 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika faktatexter om Sverige och dess landskap
 • genomgångar
 • arbete med "Min bok om Sverige"

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter