Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och Hälsa HT- 17 åk 2

Frennarps byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 december 2017

Vi utvecklar vår motorik och samarbete genom olika lekar och redskapsövningar. Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former.

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Lgr-11 3.4 Idrott och Hälsa

 

 

Undervisning:

Under Ht-17 kommer vi att fokusera på:

-lära oss mer om idrottshallen och de olika redskap som finns.

- regler kring säkerhet i hallen.

- samarbete och hänsynstagande i olika lekar.

- grovmotorik och de grovmotoriska grundformerna  genom olika lekar och stationer.

- koordination

- hantera boll och olika bollekar.

- rörelse till musik genom röris och dans.

- avslappning och nedvarvning.

 

Bedömning:

Bedömning och omdöme kommer utgå från:

- samarbete och hänsynstagande till kompisar i olika lekar och samarbetsövningar.

- ditt deltagande i olika lekar, bollekar, rörelse till musik.

- din grovmotoriska utveckling.

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Terminsplanering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback