Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Genetik och evolution

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Hur kommer det sig att våra egenskaper påminner om våra biologiska föräldrar? Hur kan det komma sig att två vita får kan få ett svart lamm? Vad är DNA-molekylen och gener? Vad kan vi ha för nytta av genteknik och vad tycker du om genteknik? Hur har livet uppstått enligt evolutionsteorin? Hur hänger evolutionsteorin ihop med genetiken? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med under området.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta med frågor och texten i boken.
 • Titta på film och tävla med kahoot.
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande).

 När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Ha kännedom om arvets och miljöns betydelse för utvecklingen av våra egenskaper.
 • Kunna ge exempel på egenskaper som helt bestäms av arvet och egenskaper som styrs av arv och miljö.
 • Veta vad en kromosom och DNA-molekylen är.
 • Ha kännedom om vad proteiner har för uppgifter i kroppen.
 • Med hjälp av ett korsningsschema kunna beskriva arvsgång med recessiva och dominanta anlag.
 • Känna till hur arv styr en människas biologiska kön.
 • Känna till vad en mutation är.
 • Kunna ge exempel på några sjukdomar, som har med skadade gener att göra, exempelvis cancer.
 • Kunna ange viktiga metoder vid växt- och djurförädling.
 • Kunna förklara vad genteknik är samt ge exempel på fördelar och nackdelar med genteknik.
 • Känna till hur man kan beskriva släktskap mellan organismer.
 • Känna till livets historia och uppkomsten av människor enligt evolutionsteorin.
 • Känna till hur man kan se vilka organismer som har släktskap.
 • Känna till naturligt urval och överlevnaden av de bäst anpassade.

Läroplanskopplingar

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Biologi 9
Uppgifter
Evolutionen - tidsaxel
Evolutionen - tidsaxel
Arbetshäfte
Arbetshäfte
Prov / Inlämning av arbetshäfte genetik och evolutionen
Prov / Inlämning av arbetshäfte genetik och evolutionen
Prov / Inlämning av arbetshäfte genetik och evolutionen
Vill jag äta genmodifierad majs?
Arbetshäfte