Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Kroppen åk8 HT17

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Ett arbetsområde om människokroppen med fokus på cellen, matspjälkningen, lungorna och luftvägarna, blodomloppet och njurarna.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

använda dina kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

genomföra systematiska undersökningar

använda biologins begrepp, modeller och teorier

Centralt innehåll

Se utdrag ur Lgr11 nedan.

Bedömning - vad och hur

Under arbetsområdet kommer vi att jobba regelbundet med kunskapskraven i biologi för årskurs 7-9.

Utifrån dem kommer jag att bedöma:

 • ditt bidrag i diskussioner i klassrummet
 • hur väl du resonerar och för fram underbyggda argument
 • ditt enskilda arbete
 • ditt deltagande i praktiska övningar och laboration
 • hur väl du söker information och utför en källkritisk granskning
 • hur du använder dig av korrekta begrepp

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner i klassrummet
 • arbete enskilt och i grupp
 • praktiska övningar
 • laboration
 • filmvisning

Begrepp

Vi kommer bland annat att arbeta med följande begrepp:

 • celler, stamceller
 • vävnad, organ
 • ämnesomsättning, matspjälkning
 • andning, luftvägar
 • blodomlopp
 • utsöndringsorgan

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kroppen åk8 HT17
Uppgifter
Puls laborationsinstruktion
Matuppgift eget arbete kroppen
Matuppgift Eget arbete Kroppen
Stärkelse Laborationsrapport