Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Svenska som andraspråk, Engelska, Musik, Idrott och hälsa, Svenska, Bild, NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Grej of the Day - Enhörningarna åk 1

Knutby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 augusti 2017

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt". Dags för mikrolektionerna Grej of the Day!

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Ämnena vi arbetar med kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive kursplan. Enhörningarna får själva komma med förslag på vad de vill lära sig mer om varpå jag sammanställer en "bank" av GoTD lektioner att välja bland. 

Konkretisering av mål

Eleverna får ledtrådar före varje GOTD. Läraren kommer att, med stöd av bilder och/eller film samt text, berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej"). Till en början får eleverna både text och bild att klistra in i sin "Grej of the day"-bok. Så småningom kommer eleverna själva, att med hjälp av stödord, skriva en kort text till den aktuella bilden.  Arbetet dokumenteras i elevernas GOTD -bok samt på vår karta.

Arbetssätt

  • gemensamma genomgångar
  • eleverna klistrar in text och bild i sin GOTD-bok
  • så småningom skriver eleverna själva en kort text med hjälp av stödord
  • repetition av innehåll sker under tid

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter