Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Återvinning

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 november 2020

I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända. Vart tar våra sopor vägen? Vi ska göra ett studiebesök på Helsingborgs återvinningscentral. Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö. Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Målet med undervisningen är att...

utveckla din analys- och kommunikativa förmåga genom att:

 • beskriva hur återvinning påverkar miljön
 • beskriva olika föremål och vilka material de är tillverkade av samt hur de sorteras
 • resonera kring hur människans (ut-)nyttjande av jordens resurser påverkar vår miljö

 

 Så här ska vi arbeta...

 • läsa faktatexter
 • delta i Kartongmatchen
 • film från Sli
 • studiebesök på NSR
 • soplektion av miljöverkstaden
 • gruppdiskussioner
 • skriva faktatexter

Elevdelaktighet - här får eleverna välja hur de ska redovisa sitt arbete

 • göra en presentation 
 • göra en plansch 
 • göra en film
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • deltar i diskussioner och samtal 
 • redogör om olika material och hur de ska  sorteras
 • resonerar och motiverar muntligt och skriftligt kring vad återvinning är

 

 

Utvärdering

Eleverna kommer få utvärdera och visa upp vad de gjort under arbetsområdet i sin lärlogg på Unikum.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Matriser i planeringen
Återvinning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback