Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk 8 kap 1 Tal vecka 35 - 39

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 22 september 2020

Talsystemet Multiplikation och division med tal mindre än 1 Negativa tal Tal i potensform

Mål:

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

- multiplicera och dividera med tal mindre än 1

- förstå vad ett negativt tal är

- addera och subtrahera negativa tal

- använda tal i potensform

 

 

Tidsplanering:

 

Vecka 35 Screening

Vecka       Grön/Röd kurs         Blå kurs                    Läxa

35        Sid 13                         Sid 23                         1    

36      Sid 19                          Sid 29                        2

37       Diagnos/Röd kurs         Diagnos/Rep             3

38       Röd kurs                      Träningshäfte/Rep     4   

39     Provvecka                     Provvecka

 

Exempeluppgifter E-A:nivå:

Åk 8 exempeluppgifter till PROV 1

E-nivå


Gör uträkningar där du behöver. Här får du inte använda räknare.

 

1   Räkna ut

a) 0,6 + 0,42                                    b) 100 · 0,32                   c)4/100


   
   

2   Vilka av produkterna är mindre än 8,2?  

 

0,9 · 8,2 1,2 · 8,2

0,06 · 8,2    1 · 8,2


 

3   Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe.

a) 1,02 · 456 = 46512              b) 0,84 · 65 = 546

 

4   Räkna ut

a) 0,5 · 24      b) 0,1 · 24

   

 

5   Räkna ut

a)     36/0,5       b)        36/0,1          c)         48/0,4

  


6   Ett kilo apelsiner kostar 18 kr. Hur mycket kostar

a) 5 kg           b) 0,6 kg     

      

 

7   Skriv talen i storleksordning med det minsta först.

0,01      (–3,2)        (–12)         5,4

  

 

8   Temperaturen sjönk från 13° till –6°. Hur många grader sjönk temperaturen?




 

9   Räkna ut

a) 8 + (–10)          b) (–12) + (–5)          c) (–4) – 10

 


10 Skriv i potensform ett tal med basen 6 och exponenten 3.

 

 

11 Räkna ut 2 upphöjt till 4.

  


Redovisa och/eller motivera alla lösningar så fullständigt du kan.

Nivå E-A

 

1   Du har ett rep som är 5 meter långt. Hur många bitar som är 0,4 meter kan du göra?

  

 

2   Du har 1,2 kg köttfärs. En portion är 150 gram. Hur många portioner får du ut?  

 



3 Skriv som en potens

a)   64 · 65    b) 86 / 84

                                                                                                                                    

 

4   Räkna ut

a) (–4) · (–8)                                                                                                  


5   Räkna ut

a)  32 + 43                                                                                                                         

b)  103 · 52 · 40                                                                                                              

6    Skriv det tal som skrivs 22 i tiosystemet (22tio) i fyrasystemet.

 

 

Videolektioner:

Tiosystemet

https://www.youtube.com/watch?v=-IjY60lvLg0

Division med decimaltal:

https://www.youtube.com/watch?v=tdpybzdfIaM

 

Negativa tal:

https://www.youtube.com/watch?v=x-BwQ9SBXas

https://www.youtube.com/watch?v=sxoNH23TgpU

 

Potensform:

https://www.youtube.com/watch?v=WKO9KBp7iQs

 

IT-övningar/uppgifter:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=24a84ba7-862b-4e4b-b32d-02a88e268f18


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback