Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska årskurs 2

Skegrie skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2017

Time for English! Språket är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Goda kunskaper i engelska ökar dina möjligheter i ditt framtida liv. Du kommer först och främst träna dig på att tala och lyssna på engelska på många olika sätt

Kursplanens syfte

 

- Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- Olika former av enkla samtal och dialoger.

 

Centralt innehåll

- Kommunikationens innehåll 

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Lyssna och  läsa - reception

Tydligt talad engelska.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att utveckla din engelska kommer du få:

- lyssna på och sjunga sånger med engelsk text

- leka enkla lekar

- lyssna och titta på engelsktalande serier/filmer

- delta i enkla dialoger

- läsa elevnära ord med engelsk text

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att använda enkla engelska ord, fraser och meningar genom att lyssna på dig när du pratar engelska. Vi bedömer också din förmåga att förstå talad engelska genom att exempelvis se om du kan följa enkla instruktioner och svara på enkla frågor.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback