Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

ATOM - MOLEKYL ELLER MATERIA år7

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 augusti 2017

Höst -Vår Vad har bilderna intill gemensamt? Vad behöver du vatten till? På vilka sätt har du använt vatten idag? Snart snöar det mycket och när snön smälter fylls floder, sjöar och även hav med vatten, ökar då vattenmängden på jorden? Diskutera Du kommer att lära dig vad som menas med materia och grundämne i kemi exempel vatten. Vi kommer även att prata om olika blandningar, kemiska föreningar och delvis kemiska formler så du förstår hur materia bildas eller används.

SYFTE 

att du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

* använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

* planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi

* samt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

* kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.  

MÅL

 Är att du ska lära dig att:

 • definiera vad som menas med materia
 • använda centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang och förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet
 • använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar
 • fundera över hur kemin som vetenskap växte fram och resonera kring hur upptäckter inom kemi påverkade och fortfarande påverkar  människans levnadsvillkor
 • samtala om och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi
 • argumentera för återvinning som ett sätt att skapa hållbar utveckling
 • Samt planera och genomföra laborationer

 

ARBETSFORMER 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen där du förväntas delta aktivt
 • Du kommer att söka/granska information och fakta från olika källor enskilt eller i grupp.
 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar efter anvisning
 • Området avslutas med ett diskussionsprov och ett skriftligt prov och ett projektarbete (detta räknas även för biologi).

 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt under lektion, laboration och diskussionerna. Utöver dessa tillfällen får du möjlighet att genomföra ett skriftligt  prov för att visa dina olika förmågor innan termins betygets sätt!

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter