Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Tal & siffror

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vilket tal är störst; 345 eller 453? Varför? Vad händer med talet om man flyttar en enda siffra? Och hur mycket är egentligen siffran 5 värd i talet 453? Och var på tallinjen ska du placera 85? Kluriga frågor som du kommer kunna besvara efter det här området.

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • förstå vad tal och siffror är
 • förstå hur de påverkar varandra
 • förstå hur siffran påverkas beroende på var i talet den står
 • förstå hur man kan dela upp ett tal
 • diskutera tillsammans med andra om olika lösningar

Arbetssätt

Du kommer att:

 • spela spel
 • göra övningar tillsammans, både inne och ute
 • få arbeta med penna och papper
 • jobba på Ipad
 • diskutera olika lösningar
 • förklara hur du hur har tänkt

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp
 • enskilt

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur du kan använda och förstå de olika begreppen
 • hur du kan använda dina kunskaper
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring olika lösningar
 • hur du kan förklara dina lösningar

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter