Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Bildmapp Enpunktsperspektiv åk 7

Varlaskolan södra, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

I denna uppgift skall du få fördjupa din kunskap om enpunksperspektivet och skuggtekniken som du har lärt dig i åk 6. Val av motiv väljer du själv då det ska spegla din personlighet.

Konkritesering av målen:

Du skall göra en mapp där du ska förvara dina bildarbeten. På mappen skall du skriva ditt namn och din klass samt teckna och färglägga ett motiv där du använder något av de tre perspektiven; fågel-normal eller grod-perspektiv. Bokstäverna i ditt namn och bildmotivet får en tredimensionellt uttryck inspirerade av tex graffitti konsten. När du gestaltar ett valfritt motiv, uppritat i enpunkts-perspektiv använder du dig även av överskärningar, kontraster och färgperspektiv för att ytterligare få djup i bildmotivet. Vid färgläggningen använder du dig av en teknik tex färgpenna, akvarell eller blyerts som passar till motivet. Du färglägger bilden efter egen förmåga.

När du är färdig med din uppgift så skall du reflektera över arbetsprocessen. Detta gör du i lärloggen bild och fotograferar av ditt färdiga arbete.

Enpunkts-perspektivet

Enpunktsperspektiv är en metod för att lära sig teckna verklighetstrogna bilder. Du kommer använda dig av en blickpunkt och en horisontlinje. Horisontlinjen visar ögon höjden .Om du står rakt upp och ner så får du en horisontlinje i mitten av pappret. Om du böjer dig ner så blir den långt ner på pappret. Om du ställer dig på en stol så blir linjen högt upp på pappret. Blickpunkten visar var du står för att titta på föremålet. Står du till vänster, mitt framför eller till höger om det du skall måla av? Enkelt? Ja men, rummet ser helt olika ut beroende på var du står eller hur?

De finns tre olika perspektivnamn:

- Normalperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt i vanlig ögonhöjd.

- Grodperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt långt ner i bilden. Du ser då bilden underifrån eller som om du tittar upp på något.

- Fågelperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt högt upp i bilden. Du ser då bilden uppifrån. Det kan se ut som om du är större än det du målar av eller som om du flyger över det.

Arbetsätt:

Vi kommer ha en genomgång av uppgiften i helklass där du får se elevexempel för att få inspiration till ditt egna skapande. Olika tekniker och metoder för att lyckas bra med uppgiften kommer visas. Uppgiften utförs individuellt.  Du får hjälp med idéer och teknik-genomgångar när behov finns.

Sedan startar arbetsprocessen. Var och en funderar över hur just deras bokstäver skall formas så att dom blir tydliga. Till hjälp kan olika tekniska hjälpmedel användas som tex Ipadens kamera funktioner, internetsökning av information och bildsök men även föremål i klassrummet eller böcker.

Eleverna börjar ofta med att skissa på separata papper för att sedan föra över de färdiga bokstäverna till mapppappret. På mappappret ritar ni upp fronter först, för att sedan konstruera upp ditt val av perspektiv. Bildmotivet skall även innehålla överskärningar och kontraster som förtydligar djupverkan i bildmotivet. Exempel på kontraster stor-liten, mörk -ljus, skärpa- oskärpa, varma färger- kalla färger.

När det är dags att färglägga så diskuterar eleven och läraren fram vilket material, aspekter som färgblandningar ,nyanseringar och färgperspektiv som är begrepp vi arbetar med.

Steg 1. Skissa

Skissa på ett separat papper med blyertspenna olika stilar på ditt namn och klass ,var kreativ.. Pröva och testa. Fortsätt att skissa på lämpligt bildmotiv du själv väljer. Det skall dock innehålla ett djup i bilden .Tex ett landskap med hus och träd eller fantasilandskap med olika former, som försvinner bort igenom....Därefter ritar du upp fronter (framsidan) på bokstäverna och sakerna du valt till ditt bildmotiv. (Se bild)

Steg 2. Enpunktsperspektivet

Nu skall du välja ett av de tre perspektiven. Fågel normal eller grod perspektiv. Rita en horisontallinje och sätt ut blickpunkten . Dra linjer från alla hörn på saker i ditt bildmotiv till blickpunkten. Sedan beskär du alla saker, annars fortsätter dom joden runt :)

Bildskissen på denna sida visar fågelpespektivet.

Steg 3. Börja på bildmappen och färgläggning

Nu skall du, utefter din skiss, rita upp ditt motiv och dina bokstäver på din bildmapp. Bestäm var ljuset kommer ifrån på bilden färglägg med:

Egenskugga / Slagskugga

- Nyansera /Blanda färgen

- Överskärningar (lägg saker framför bakom så de sticker fram)

- Kontraster/skärpa (längst fram/ oskärpa lång bort)

- Färger (Varma färger längst fram/ Kalla lång bort)

 

Steg 4 Redovisning samt test

När du är färdig med hela din mapp skall du redovisa den på Unikum i lärloggen. Skapa ett nytt inlägg och döp det till Bildmapp. Lägg in bilden och skriv sedan en reflektion kring ditt arbete. Reflektionsfrågor finns att följa. 

I slutet av uppgiften kommer vi ha ett litet test kring alla de olika begrepp/ord och tekniker du fått använda dig av under uppgiftens gång. Nedan finns ett häfte med information kring det vi arbetat med. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Häfte att läsa på till Bildprovet
Bildmapp Åk7
Bildmapp Åk7