Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Engelska, Matematik, Musik, NO (år 1-3), Idrott och hälsa, Teknik, Svenska

·

Årskurs:

4

Grej Of The Day/week

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 augusti 2017

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day/week blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s (Grej of the day) grundare: ”Kunskap är coolt!” (Micael Hermansson, Umeå)

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

  • förmågan att förstå begrepp
  • förmåga att hantera information

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

  • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
  • förmågan att analysera
  • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Läraren berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok enligt en mall med stödord och liten bild (ledtråd, rubrik, datum, basfakta; när, var, varför) Arbetet dokumenteras även på vår GOTD-vägg i klassrummet bestående av en stor karta.
Eleverna uppmuntras att berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter