Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsprojekt

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Nu är det dags att läsa mer tillsammans. Vi kommer att vara i grupper som kommer att läsa en gemensam bok. Vi kommer att läsa tyst, parläsa med en kompis, läsa i grupp och jobba med frågor om texten där vi använder lässtrategierna.

Vi kommer att delas in i 4 olika grupper som kommer att läsa olika böcker.

Vi  kommer att läsa varje morgon enskilt. På tisdagar kommer vi att jobba i våra grupper med vår bok.

Då kommer vi att rotera mellan att;

läsa tyst själva

läsa i par

läsa i grupp

svara på olika frågor kopplat till texten där vi använder lässtrategierna.

Det här kommer vi att göra fram till höstlovet då detta läsprojekt ska vara klart.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Läsprojekt 6
Uppgifter
Läsprojekt med läsprotokoll. Det här jobbar du med hemma
Eddie hittar guld.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback