Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700

Nybbleskolan, Flen · Senast uppdaterad: 21 augusti 2017

Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige förändras under deras regeringstid. Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur. Vilka roller hade barnen då? Vad stormakt innebär? Konsekvenser av ett krig?

Syfte: Att få kunskaper i och om historia.
 Centraltinnehåll - Hur går vi till väga.

Du kommer att få inblick i och om:

 • Vem Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther är
 • Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa
 • Vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra med idag
 • Gustav II Adolf och drottning Kristina.
 • Det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.
 • Hur levnadsvillkoren såg ut under stormaktstiden och jämföra med idag.
 • Begreppen förändring, likhet och skillnad, orsak och konsekvens. 
 • Vad historiska källor kan berätta om, hur de används och vad de betyder idag

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskap om:

 • Gustav Vasa och hans betydelse för Sverige
 • Martin Luther och reformationen
 • Hur det kunde vara att leva på stormaktstiden
 • Vad en stormakt är
 • Varför Sverige blev en stormakt
 • Hur Sverige utvecklades under stormaktstiden
 • Vem Gustav II Adolf var och hans betydelse
 • Vem drottning Kristina var och hennes betydelse

Så här arbetar vi

Samtala,

Diskutera. 

Söka information
Förstå innebörden av begreppen och använda dem rätt.

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa enkla faktatexter
 • se film
 • skriva enkla texter

Detta ska bedömas

Du kan:

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • använda aktuella begrepp i sitt sammanhang
 • föra enkla resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan historiska händelser och tidsperioder och vår egen tid

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter