Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi i naturen vardagen och i kroppen

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Kan vatten vara ett lösningsmedel? Vad är lösningar och fällningar? Hur mäter man syror och baser? Kemiska processer i marken, luften och vattnet, finns det?

Syfte

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Detta är vad nästa område i kemin skall handla om. 

Du kommer att arbeta med din analysförmåga, att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, kunna förklara samband och jämföra olika likheter eller skillnader.

Även begreppsförmågan där du kan förstå vad olika begrepp står för och använda dem i olika sammanhang. 

Metakognitiv förmåga tränar du genom att ställa hypoteser, göra experiment och dra slutsatser. 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

Exempelvis:
- Hur kan vatten användas som lösningsmedel? i mark, växter och människokroppen.

- Några kemiska processer i mark, luft och vatten.
- N
ya viktiga begrepp såsom lösningar, fällningar, syror och baser, pH.

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att använda följande metoder:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
Labborationer

 

Bedömning och redovisning

Bedömning kommer att ske med hjälp av.
 Skriftlig redovisning/test på området
Diskussioner i grupp 
Praktiskt genomförande av laboration


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Matriser i planeringen
Kemi i naturen, vatten som lösningsmedel och transportör. Lösningar, fällningar, syror och baser. Kemiska processer.
Uppgifter
Vattnets kemiska egenskaper
Laboration 1 att göra på lektion
Laboration 2 att göra på lektion
Kemikalendern - Vatten och luft
Se filmen Syror och baser
Experiment Kemisk reaktion
Luft
Grundkurs Kemi Syror och baser
PP och video om syror och baser ganska enkelt förklarat!
Korsord på grundämnena