Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Skrin åk 5

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Skrin, centrumtappning, handhyvling, ytfinish.

Dina mål

 • Att kunna formge och tillverka ett skrin.
 • Att kunna följa muntliga instruktioner.
 • Träna problemlösning och logiskt tänkande.
 • Kunna centrumtappa ihop en 90-gradres fog med strykmått samt måttsätta dessa.
 • Kunna montera försänkta gångjärn där vi gör uttag med stämjärn, klubba samt märker upp djupet med strykmått.
 • Visa att du kan använda sandpapper på korrekt sätt enligt föregående kurser.

Bedömning

 • Bedömningen görs utifrån hur du arbetar och det färdiga resultatet, samt hur du utvärderar processen.
 • Att du kan hantera verktygen på ett säkert och riktigt sätt.
 • Att få öppningsbart lock som går lätt att öppna.

Undervisning

 • Du kommer att få flera muntliga och praktiska genomgångar.
 • Ta hjälp av den grupp du sitter vid samt få hjälp och vägledning av läraren 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter