Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Kvarngärdesskolan åk 2 Trafik

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Vet du hur trafikmärket som varnar för barn ser ut? Har du en säker cykel? Varför är det viktigt att använda reflex? Vi ska lära oss hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken

Syfte

Genom undervisningen i samhällskunskap skall alla elever ges möjlighet att:

Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll kommer att behandlas:

Att leva tillsammans:

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Mål

Efter avslutat arbetsområde kommer du att:

  • känna igen vad fem trafikmärken betyder
  • veta hur du beter dig på ett säkert sätt i trafiken
  • kunna ge exempel på något trafikfarligt ställe vid skolan
  • veta hur en trafiksäker cykel ser ut
  • veta varför du använder reflex

Undervisning

Vi går ut i trafiken runt skolan för att diskutera trafikregler och känna igen trafikmärken.
*Vi tittar på film
*Vi färglägger olika trafikmärken
*Vi gör en undersökning i klassen hur vi tar oss till skolan
*Vi pratar om hur vi använder en trafiksäker cykel på rätt sätt
*Vi pratar om reflexer och mörker

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
*berätta hur du på ett säkert sätt beter dig i trafiken när du går
 och cyklar

* berätta hur en reflex fungerar

* berätta hur en trafiksäker cykel ser ut


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter