Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 6

Svenska åk 1

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2017

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." Lgr11

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • vad bokstäverna heter och hur de låter
 • hur bokstäverna formas
 • läsa och skriva ordbilder
 • återberätta texter
 • skriva och ljuda ihop ord
 • skriva och ljuda ihop meningar med stor bokstav och punkt

Så här kommer vi att arbeta:

 • individuell läsning i form av läsläxa
 • högläsning och återberättande
 • genrepedagogik
 • textsamtal
 • läsförståelsematerial
 • stava frekventa ord
 • skriva texter till bilder
 • redovisa ett arbete
 • berätta om något självupplevt
 • sagor

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Du arbetar med bokstäverna i "Arbetsbok A Huset på Alvägen" och på lösblad.

Du skriver olika typer av texter i arbetsboken "ZickZack", skrivhäftet och lösblad.

Du läser högt för dina klasskamrater och dina lärare.

Du lyssnar på högläsning och samtalar om innehållet.

Du samtalar med dina klasskamrater om gemensamma upplevelser och du berättar om något du själv upplevt.

 

Bedömningen kommer att göras enligt Skolverkets bedömningsstöd i matriserna "Läsutveckling" och "Skrivutveckling".


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter